Despre noi

Cine suntem?

Suntem un grup de tineri care urmăresc să construiască o alternativă la paradigma actuală a reprezentării studenților și a elevilor de un grup limitat de persoane din structuri ierarhice, adesea deconectate de la realitatea de la firul ierbii și, mult prea des, dispuse la compromisuri cu puterea în detrimentul intereselor reale ale celor pe care îi reprezintă.

Formăm, în momentul de față, nucleul unui proiect mai amplu de organizare pe model sindical, într-o structură bazată pe autoreprezentare și pe un proces decizional fundamentat pe centralismul democratic, cu vocație de masă, focusată pe acțiune, care să funcționeze ca o platformă pentru toți studenții, elevii și tinerii care muncesc.

Mai multe despre motivele care au stat la baza inițiativei


Principiile noastre

Autoreprezentarea

Dorim să oferim o platformă prin care tinerii să-și facă ei înșiși auzită vocea și să-și reprezinte propriile interese, nu să ne erijăm în reprezentanții altora. Constatăm că reprezentanții nu sunt, în multe cazuri, reprezentativi, întrucât întreg sistemul pe care se bazează mișcarea de reprezentare e disfuncțional și deconectat de nevoile și doleanțele tinerilor Considerăm că simpla reprezentativitate, realizată prin structuri verticale, lasă loc pentru figuri mesianice și promovarea intereselor personale în detrimentul intereselor celor mulți – de aceea, ne asumăm orizontalitatea și vocația de masă.

Democrația

Afirmăm că democrația este singurul proces în urma căruia se poate ajunge la decizii care să reflecte interesele tuturor, nu doar pe cele ale unor elite sau ale unui establishment. Prin urmare, promovăm aplicarea principiilor democrației la locul de muncă în unitățile de învățământ. La nivel intern, procesul nostru decizional se bazează pe principiul centralismului democratic.

Echitatea

Milităm pentru egalitatea în drepturi și oportunități pentru toți și toate, indiferent de identitate sau de statutul socio-economic. Susținem că accesul la educație de calitate nu trebuie să depindă de starea materială a beneficiarilor educației și acționăm în acest sens. De asemenea, vedem instituțiile de învățământ ca pe spații în care fiecare se simte în siguranță și contează în mod egal.

Ne asumăm combaterea discriminării, a marginalizării și a excluziunii.

Menținem o perspectivă critică asupra sistemului capitalist, care funcționează contrar intereselor noastre colective, și considerăm că o paradigmă socio-economică mai bună este posibilă și trebuie construită.

Independența

Suntem deschiși la dialog și negocieri, dar respingem alianțele și asocierile cu establishmentul, precum și absorbția în sistem și în structurile sale. Obligațiile noastre sunt doar față de noi înșine – membri ai aceleiași platforme – și față de studenții, elevii și tinerii care muncesc în general, iar menținerea independenței organizaționale este esențială pentru a garanta acest fapt.


Obiectivele noastre

 • Construcția unei platforme care să permită tuturor tinerilor autoreprezentarea și apărarea intereselor proprii (educaționale, economice și sociale);
 • Democratizarea sistemului educațional, prin implementarea unei structuri care să permită organizarea democratică în școli și universități și să confere elevilor, studenților și cadrelor didactice putere de decizie asupra regulamentelor interne de funcționare și direcțiilor de finanțare;
 • Creșterea puterii de negociere a studenților în consiliile universitare;
 • Garantarea accesului la educație pentru toți elevii, prin servicii sociale de calitate, transport gratuit, intervenții în scopul de a elimina discrepanțele economice care îngreunează accesul celor mai vulnerabili; 
 • Promovarea gratuității învățământului superior pe termen lung și/sau a unor mecanisme de plată pe modelul taxării progresive, în funcție de venituri;
 • Sindicalizarea tinerilor la locul de muncă pentru o mai bună reprezentare a intereselor în fața angajatorului și o mai mare putere de negociere;
 • Reafirmarea învățământului tehnic, vocațional și profesional ca valid și important, formator de oameni care prestează muncă esențială pentru societate, precum și creșterea calității acestuia și finanțarea adecvată;
 • Reformarea sistemului de finanțare al unităților școlare și universitare din România, într-o direcție mai echitabilă;
 • Eliminarea discrepanțelor de calitate a actului educațional între mediul urban și mediul rural;
 • Combaterea segregării educaționale pe criterii identitare sau socio-economice;
 • Apărarea sistemului public și gratuit de învățământ, combaterea privatizării educației și a serviciilor esențiale pentru tineri, precum și reducerea interferenței intereselor din sfera privată în cadrul sistemului de învățământ.

Cui ne adresăm?

 • Elevilor
 • Studenților
 • Tinerilor care muncesc 
 • Tinerilor din categoriile vulnerabile sau subreprezentate

Incompatibilități

Pentru a asigura independența organizației și a preveni conflictele de interese, nu permitem următoarelor categorii de persoane să devină membre în Sindicatul Elevilor și Studenților Militanți: 

 • a persoanelor care fac parte din partide politice cu orientare sau cu ideologii contrare principiilor și obiectivelor noastre, precum și din organizațiile și cluburile pentru elevi și studenți ale acestora; 
 • a persoanelor care dețin funcții de conducere în cadrul Consiliului Național al Elevilor, al Consiliilor Județene ale Elevilor sau al altor organizații și structuri care își asumă reprezentarea studenților sau a elevilor. 

Deși respingem, din considerentele amintite, ideea de reprezentare în forma practicată actual, înțelegem necesitatea de o platformă pentru apărarea propriilor interese și înțelegem că, în acest moment, structurile existente pot fi singura opțiune în unele comunități. Așadar, până în momentul în care sindicalizarea se va consolida și va oferi o alternativă solidă, susținem participarea în asociații ale elevilor și ale studenților și în consilii școlare și județene ale elevilor, pentru a folosi orice platformă şi pentru a ajuta prin orice mijloc elevii, într-o mișcare de tip militant.


Vino alături de noi pentru a construi platforma de care tinerii din România au nevoie!

Contact: sindicat@tineriimilitanti.ro