Categories
DIN SĂLI DIN STRADĂ

Ce vrem de la sistemul educațional românesc? Un program conceput de elevi, pentru elevi

Anul acesta, inechitățile sistemului educațional au determinat elevii să petreacă prima zi de școală în stradă, în fața sediului Guvernului. Sub egida unor asociații construite la firul ierbii, elevi din întreaga țară și-au anunțat participarea la un protest pentru un învățământ mai bun.

“Ți-ar plăcea ca școala ta să arate ca în filme? Să nu mai fie bănci rupte? Ca toți elevii să beneficieze de o masă caldă? Profesorii să vină cu zâmbetul pe buze la ore, fără a fi chinuiți de salarii mici? Să primească toți elevii burse? Să ai transportul gratuit? Să scadă rata abandonului școlar și a analfabetismului funcțional? Să mergi cu plăcere la școală? Poate sună ca un vis, dar acesta poate deveni realitate, dacă sunt luate toate măsurile necesare”, scriu organizatorii în chemarea virtuală la protest.

Perspectivă cu care suntem de acord. Merită menționat, în același timp, că măsurile sunt luate de factori decizionali care, în sistemul curent, sunt exponenții unor interese. Interese care nu sunt întotdeauna convergente cu cele ale majorității elevilor. Pentru a putea transforma o viziune a unui sistem educațional just în realitate, este nevoie de organizare de masă în rândul celor care împart aceeași condiție și același interes. Miza acestui exercițiu de organizare trebuie să conste în construcția unei alternative.

Cu această observație în minte, am conturat o serie de revendicări cu caracter programatic – rezultatul analizei unor probleme cu care, ca elevi, ne-am confruntat și ne confruntăm zilnic. Programul nostru este un program realizat de elevi, pentru elevi.

Miza noastră este clară: dorim tranziția spre un sistem educațional just, accesibil tuturor, controlat prin mecanisme democratice și care să fie mai mult decât o simplă anexă a pieței, o fabrică de viitori angajați.

În același timp, este evident că asta nu este posibil decât în contexul unor schimbări sociale mai ample. Nu dorim doar școli și universități juste și libere, dorim o societate justă și liberă. Pentru că o școală, o universitate liberă în cadrul societății actuale este ca o sală de lectură într-o închisoare.

Notă: Programul de mai jos este conceput de Sindicatul Elevilor și Studenților Militanți și reflectă viziunea și obiectivele noastre pe termen scurt. Revendicările SESM nu reflectă în mod necesar poziționările organizatorilor protestului. Consultați nucleul de revendicări publicat de organizatorii protestului aici.

Programul nostru privind învățământul preuniversitar

Cerem:

 • Organizare democratică în școli. Puterea de decizie asupra regulamentelor interne de funcționare și finanțării trebuie să revină profesorilor, elevilor și părinților din fiecare unitate de învățământ. Singura cale funcțională este cea democratică, nu cea a dictaturii experților.
 • Sisteme reale de consultare și desfășurare a proceselor decizionale asupra unor probleme care ne privesc pe toți, din care niciun elev să nu fie exclus. Stop folosirii structurilor “reprezentative” ca instrument prin care puterea își legitimează acțiunile!
 • Învățământ public și gratuit pentru toți. Eliminarea barierelor în calea accesului la educație. Eliminarea fragmentării sociale bazate pe discrepanțe între unități de învățământ. Nu privatizării învățământului! 
 • Finanțare adecvată a învățământului public, cu minim 6% din PIB. Definanțați statul militar-polițienesc, finanțați serviciile publice!
 • Reafirmarea învățământului tehnic, vocațional și profesional ca valid și important, formator de oameni care prestează muncă esențială pentru societate. Creșterea calității actului educațional în aceste licee și finanțare adecvată.
 • Gratuitate totală în privința transportului la nivel județean și național, a cazării în cămine, a materialelor necesare pentru studiu. O masă caldă pe zi, asigurată gratuit de stat pentru toți elevii din România.
 • Centralizarea burselor sociale și de merit la nivel național, nu local, pentru eliminarea discrepanțelor dintre localități și județe. Creșterea burselor propriu-zise. Nivel minim al burselor sociale de 700 de lei pe lună. Simplificarea procesului birocratic prin care bursele sociale pot fi accesate.
 • Un proces just de digitalizare a educației. Dispozitive necesare asigurate de stat pentru fiecare elev. Accesibilizarea materialelor de studiu prin încărcarea pe o platformă virtuală accesibilă tuturor.
 • Învățământ de calitate în zonele rurale. Eliminarea discrepanțelor față de mediul urban prin sprijin economic pentru elevi, finanțare adecvată a infrastructurii școlare și un sistem just de repartizare a cadrelor didactice. 
 • Remodelarea programei școlare înspre o direcție adaptată contextului și nevoilor elevilor în condițiile actuale. Diversificarea curriculei pentru a include mai multe perspective care chestionează narativele dominante în domenii precum literatura, istoria, artele. Școala trebuie să asigure o formare individuală solidă, nu să reprezinte o simplă anexă a pieței care produce forță de muncă ieftină!
 • Incluziune reală, nu doar pe hârtie, pentru elevii aparținând minorităților etnice sau naționale. Combaterea segregării educaționale care împinge mai departe în precaritate noi generații. Sancționarea derapajelor rasiste ale conducerii școlilor. Programă construită cu considerație față de diferențele culturale existente, în locul asimilării culturale. Introducerea în curriculumul gimnazial a unor informații referitoare la istoria opresiunii și rasismului în România.
 • Accesibilizarea școlilor pentru elevii cu dizabilități. Construcția infrastructurii necesare în acest sens. Consultare reală cu aceștia în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru ca școala să fie potrivită nevoilor fiecăruia. Nu segregării elevilor cu dizabilități în “școli speciale”! 
 • Educație sanitară și sexuală comprehensivă pentru toți elevii, care ține seama de diversitatea de corpuri, experiențe și identități.
 • Medii sigure în sălile de clasă și pe holurile școlii. Combaterea hărțuirii și a comportamentelor violente.
 • Protejarea sănătății mintale a elevilor prin evitarea presiunii și adaptarea sistemului educațional la capacitățile, nevoile și limitele elevilor. Consiliere psihologică gratuită și de calitate accesibilă pentru fiecare elev.

Acest conținut programatic poate apărea drept prea îndrăzneț în starea actuală a învățământului românesc. Totuși, este construit pe baza unor nevoi cât se poate de reale. Sistemul educațional nu există într-un vacuum; este o parte a sistemului politico-economic per ansamblu. Dacă un sistem este incapabil să răspundă nevoilor celor care stau la baza lui, atunci sistemul în sine este problema, nicidecum nevoile. Răspunsul este o alternativă la sistem, nicidecum suprimarea nevoilor.

Ne vedem la protest!